V školskom roku 2014/2015 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1... 
O škole
joomplu:8594Dňa 16.4.2015 sme sa zúčastnili krajského fináloveho kola súťaže Jazykový kvet, kde žiaci prezentujú svoje jazykové zručnosti v prednese poézie a prózy a taktiež v dramatických predstaveniach. My sme zabojovali práve v jednom z nich. Hra má názov KECBUK a je akousi paródiou na známu sociálnu sieť. Naši žiaci sa prezentovali nielen výbornou výslovnosťou, humornými prvkami v scenári, ale aj vynikajúcimi hereckými výkonmi doplnenými hrou na gitaru a taktiež vizualizáciou znázorňujúcou sociálnu sieť Kecbuk.

V súťaži sme sa umiestnili na 1. mieste a postupujeme do celoslovenského kola,ktoré sa uskutoční 15.5.2015 v Nitre.

Účinkujúci : Ema Foldvariová 6.A (Emily), Linda Mrníková 6.A...

Čítajte viac...

 
Materská škola
joomplu:8561Z príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme bol v materskej škole týždeň od 13. apríla do 17. apríla tematicky zameraný na tajomstvá Zeme, na krásy a neopakovateľnosť prebúdzajúcej sa prírody a na poznanie významu zachovania čistého vzduchu, vody a pôdy pre život ľudí, rastlín a živočíchov.

Dňa 14. apríla 2015 sme privítali v materskej škole bábkové divadlo zo Žiliny, ktorého herci túto dôležitú a významnú tému rozohrali pre deti v rozprávke Ryba rohatá alebo Toto nie je ryba. Deti videli dôsledky znečistenia vôd tuhým aj plastovým odpadom i možnosti jeho recyklácie.

Spontánny potlesk sa ozýval aj v priebehu predstavenia a na konci rozprávky deti odmenili hercov veľkým...

Čítajte viac...

 
Šachový krúžok
joomplu:8517V sobotu 11.4.2015 sme na našej škole usporiadali GPX šachový turnaj Hurbanka deťom. Keďže je grand prix dlhodobou súťažou celoslovenského charakteru a záver základnej časti sa už blíži, bol záujem o účasť na turnaji pomerne veľký. Bol to predposledný GPX turnaj oblasti stred. Zúčastnilo sa ho celkovo 67 detí vo veku do 14 rokov, nielen z Turca, ale aj zo Žiliny, B. Bystrice, Čadce, Liptovskej Teplej, Detvy, Ružomberka, Handlovej, Prievidze, Dubnice nad Váhom, Rajca, B. Štiavnice a dokonca jeden chlapec pricestoval až z Lučenca. Semifinále GPX stred sa uskutoční koncom mája, čiže snaha všetkých zúčastnených získať na turnaji čo najvyšší počet bodov a tak sa prebojovať najskôr do...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:8437"Knihy sú pre ľudí tým, čím pre vtákov krídla." John Ruskin

Aj tento rok sme chceli prispieť k spestreniu Marca-mesiaca knihy ,tak sme zrealizovali celo školský projekt: "Číta celá škola", so zámerom vzbudiť záujem o čítanie kníh .Žiaci si v rámci projektu priniesli do školy svoje knihy, ktoré počas vyučovacej hodiny individuálne čítali, samozrejme svoje knihy čítali i vyučujúci. Zaujímavé boli odpovede v dotazníku, ktorý bol spolu s nalepením malej knižky na triedny plagát s názvom autora a knihy ,ktorú žiak čítal spätnou väzbou . Na otázku v dotazníku "Rád/a čítaš?", prevaha odpovedí bola kladná. Vyberáme z odpovedí: -baví ma to, je to môj koníček -čítanie je...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:8397Aj v tomto školskom roku sa v marci na našej škole uskutočnila matematická súťaž MATBOJ. Do súťaže sa zapojili družstvá zložené zo 4 žiakov rovnakej triedy. Žiaci riešili úlohy školského typu, ale aj netradičné, vyžadujúce tvorivý prístup alebo obyčajný “sedliacky rozum”. Takouto pútavou formou sa umožnilo žiakom porovnať si svoje vedomosti so žiakmi iných tried.

Víťazi: kategória 6. – 7. ročník 1. miesto: 7. B - S. Macko, B...

Posledná zmena (01.04.2015 09:45)

Čítajte viac...

 
O škole
V dňoch 16.3 2015 - 17.3.2015 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. V každom ročníku 3 - 8 nás reprezentovali dvaja žiaci. Žiak 6. C triedy Pavel Špirko sa umiestnil na peknom treťom mieste.

Úspešní riešitelia našej školy: Sýkorová Patrícia ( 3. A) - 21 bodov Gruchaľáková Laura ( 3. B) - 20 bodov Rusnák Samuel ( 4. B) - 19 bodov. Zamiška Viliam ( 4. A) - 16 bodov Budiský Matej ( 5. C) - 19 bodov Kakalej Filip ( 5. C) - 17 bodov...

Čítajte viac...

 
Materská škola
joomplu:834425.3. 2015 zavítal do našej materskej školy už po druhý raz hosť z Českej republiky vynikajúci ilustrátor Adolf Dudek. Tentoraz prekvapil deti interaktívnym programom Nakreslíme rozprávku. V programe predstavil klasické rozprávky, ktorých priamou súčasťou boli deti. Tvorili a kreslili spoločne s ilustrátorom a pri tom si uvedomili, že morálne posolstvo rozprávok je stále aktuálne aj v dnešnej modernej dobe. Bolo to zábavné, poučné a milé dopoludnie, ktoré...

Posledná zmena (26.03.2015 10:31)

Čítajte viac...

 
Materská škola
joomplu:8368Jar sme v materskej škole privítali 25. marca 2015 spoločne s deťmi a ich rodičmi na tvorivom odpoludní. S nadšením sa strihalo, lepilo, maľovalo, vystrihovalo...Deti si precvičili svoje zručnosti a výtvarné schopnosti, rodičia sa na chvíľu vrátili so detstva, čím urobili svojim ratolestiam veľkú radosť. Výsledok spoločného úsilia stál naozaj za to. Vzniklo množstvo nápaditých jarných dekorácií, ktoré už o niekoľko dní prispejú k veľkonočnej atmosfére...

Čítajte viac...

 
Oznamy
Spoločne dokážeme viac!

2% z daní... Tak málo a predsa tak veľa. Vďaka nim sme v minulom roku vybudovali doskočisko na skok do diaľky v hodnote 5 000 euro, umelý kopec, úprava okolia školy..., celkom v hodnote takme [ ... ]


Termíny prijímania na SŠ

Termíny k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy pre školský rok 2015/2016. http://www.zshurbanova.sk/vychovny-poradca