V školskom roku 2014/2015 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1... 
O škole
joomplu:9404

Aj tento školský rok sme sa 2.B, 2.C, 3.A, 3.B zúčastnili školy v prírode. Hotel Lomnistá na okraji obce Jasenie pod Nízkymi Tatrami nám poskytol krásny areál. Skúsení a šikovní animátori sa postarali o množstvo súťaží a hier. Nechýbala ani diskotéka. Vybláznení a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

 
O škole
joomplu:940325.6.2005 sme opustili budovu školy. Urobili sme krátky nácvik budúcich prázdninových dní. Triedny kolektív 7.B opúšťa „ Murko “- Marek Murček. V budúcom školskom roku bude obliekať tričko futbalového klubu Podbrezovej . Triedna J. Učníková posledný deň „na vysvedčko “ nebola s nami . Bolo dosť dôvodov, aby sme oslávili koniec roka , nenudili sa v škole. Košík s drevom , plné ruksaky , špekáčky , slanina, chlieb, zemiaky do pahreby, deka a nevyhnutné lopty. Vybrali sme sa k jazierkam v blízkosti Atiláku. Cestu k cieľu osviežoval Samo Macko svojimi žartovnými hláškami. Ukázali sa naši praktici. Juraj vedel pripraviť ohnisko . Aďo Ruttkay nazbieral ďalšie drevo , dievčatá...

Posledná zmena (01.07.2015 09:53)

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9359Ani sme sa nenazdali a máme tu záver školského roka. Krúžok florbal sa počas celého roka tešil hojnej účasti nadšencov florbalu, 42 detí. Nedali sa zahanbiť ani dievčatá zo 7.A, ktoré trénovali a získavali základy. Chlapci poctivo trénovali a svoju zručnosť ukázali posledné popoludnie spoločného tréningu. Pani učiteľka vyhlásila súťaž o najúspešnejšieho strelca v štyroch kolách. Prvé kole vyhral Juraj Vydra z 8.C, v druhom bol úspešnejší Adrián Kohút zo 7.C, tretie kolo vyhral Andrej Hurajt z 9.A a v poslednom kole ukázal svoju zručnosť Radoslav Taraba zo 7.A. Pochvala samozrejme patrí aj brankárom Milanovi Jesenskému z 9.A a Jakubovi Horváthovi z 8.C, ktorí odchytali všetky...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9346V poslednom čase sa stále hovorí o tom, ako sa ľudia čoraz menej hýbu, deti a mládež vysedávajú pri počítačoch, tabletoch a mobiloch, rozširujú sa mnohé civilizačné choroby atď. Naša škola, zameraná na šport, sa rozhodla proti tomuto javu bojovať. V tomto školskom roku bola ukončená druhá etapa výstavby ihriska, ktoré pozostáva z troch častí. Prvá a druhá časť je umiestnená za školou pod horičkou. Posilňovňa v prírode s panelmi, na ktorých sú popísané a zobrazené cviky, slúži nielen žiakom počas vyučovania telocviku, ale aj širokej verejnosti z okolia. Všimli sme si, že ju aj často mladí ľudia využívajú. Ostatné preliezačky, hojdačky, miniihrisko patria hlavne poobede...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9338Niekoľko rokov máme na našej nový predmet Počtoland. Aj v tomto školskom roku tento projekt oslovil veľa talentovaných žiakov. Naši siedmaci s tvorivosťou pristupovali k projektu 6- a 8-uholníky a následne ich farebne realizovali. Autorka Sára A. Ebeid sa citlivo s dielom pohrala. Výrazný talent nám ukázala v tvorbe projektu „Najvyššie budovy sveta“ aj Vittória Stančíková . Výsledok jej projektu bol prejavom jej dôslednosti, úžasným zmyslom pre detail a...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9325Opäť sa rok zišiel s rokom. Na našej „ Hurbanke “ sme zorganizovali projektový deň . Tému sme si nevybrali jednoduchú: „Každý človek je iný, všetci ľudia sme rovnakí“ . Skupiny boli rozdelené tak , aby početnosť skupiny bola od 15 do 18 žiakov. Každá vyučujúca si vybrala svoj vlastný prístup k danej téme. Hlavnou myšlienkou dňa bola výchova k tolerancii . Tolerancia k rasám , k ľuďom s postihnutím , k iným kultúram. Počas dňa sa všetci...

Posledná zmena (26.06.2015 04:05)

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9265V pondelok ráno 22.06.2015 sme sa všetci stretli pred CBA a čakali sme na autobus, ktorý nás mal zaviezť na Liptovskú Maru. Meškal síce asi pol hodinu, ale nám to dobrú náladu nepokazilo. Nastúpili sme a cestovali čosi vyše hodiny. Počas cesty sme sa rozprávali, hrali sa a počúvali hudbu. Keď sme prišli k priehrade, vyrazili sme na kamienkovú pláž. Počas čakania na loď sme hádzali do vody „žabky“. Niektorí úspešne, iní menej. Po pár minútach...

Čítajte viac...

 
Šachový krúžok
joomplu:9301Krúžok Cestovateľské bádanie mal aj v tomto školskom roku veľa prívržencov. Na začiatku roka som mala v krúžku 13 detí , ale v druhom polroku školského roku som mala na jednotlivé akcie prihlásených niekedy viac ako 30 detí. Veľkou posilou bola Mgr. Královancová, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky , pomohla mi s organizáciou a dozorom pri našich výletoch. Navštívili sme veľa pekných miest , o ktorých sme článkami na našej stránke informovali...

Čítajte viac...

 
Oznamy
Na záver pár slov, 2015

Na záver pár slov, 2.6.2015
Práca výchovného poradcu bola v tomto školskom roku bohatá na množstvo  pozitívnych momentov. Snáď najviac ma teší umiestnenie našich žiakov  9. ročník [ ... ]