V školskom roku 2014/2015 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1... 
O škole
joomplu:7647V piatok 9. 1. 2015 sa na škole uskutočnil novoročný turnaj dievčat 5. až 9. ročníka vo florbale. Dievčatá podali sympatické výkony, ukázali na ihrisku bojovnosť a chuť po víťazstve. V bránach dievčatám pomáhali Samuel Palider a Tomáš Mondočko. Ten správny priebeh hry regulovali rozhodcovia. Na turnaji sa zúčastnilo 90 dievčat a 2 chlapci II. Stupňa. Zápasy sa hrali medzi ročníkmi „každý s každým“ po dobe 2 x 5´. Za športový výkon pre každú hráčku sladká odmena. Víťazky ročníka získali diplom a florbalovu loptičku: 5. A Máčajová Sophia, Lucia Ďurišová, Natália Matušíková, Adriana Nedobová, Alexandra Nedobová, Laura Salayová, Viktória Zelníková. 6. B Tomáš...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:7635V piatok 19. 12 2014 posledný deň školy v kalendárnom roku pod vedením Mgr. Martiny Kotyrovej sa na škole uskutočnil vianočný turnaj chlapcov 5. až 9. ročníka vo florbale. Všetci chlapci bojovali z plných síl o čo najlepšie umiestnenie vo svojom ročníku. Ten správny priebeh hry regulovali rozhodcovia. Na turnaji sa zúčastnilo 175 chlapcov II. Stupňa. Zápasy sa hrali medzi ročníkmi „každý s každým“ po dobe 2 x 7´. Za športový výkon pre každého hráča sladká odmena. Víťaz ročníka získal diplom a florbalovú loptičku: 5. B Adrián Beharka, Tomáš Bajana, Marián Bajana, Samuel Fazika, Martin Medek, Ján Redecha. 6. B Tomáš Mondočko, Michal Gaurik, Kristián Ranto, Samuel Rybár, Samuel...

Posledná zmena (23.01.2015 11:20)

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
Malý svet techniky U6Po skončených vianočných prázdninách sme si zaspomínali na predvianočnú exkurziu do Ostravy, kde sme navštívili výstavu Malý svět techniky U6 v priestoroch bývalých Vítkovických železiarní, a to 17. 12. 2014.

Jedinečná výstava nám odhalila tajomstvo technických vynálezov od parného stroja až po súčasnosť nielen v českej krajine, ale aj vo svete. Nehybné stroje, najmä ťažké plynové duchadlá, z roku 1938 a 1948, ktoré urýchľovali proces horenia železnej rudy obklopujú hravé exponáty, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať vedecko-technické zákonitosti z rozličných oblastí. Aj z tejto výstavy si mnohí žiaci odniesli v sebe poznanie, že technika nie je strašiak, ale zaujímavý...

Čítajte viac...

 
Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu -súťaže EURÓPA V ŠKOLE 2014/2015, ktorý sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia. Mottom 62.ročníka tejto súťaže je téma EURÓPA POMÁHA- POMÁHA EURÓPA ? Zapojte sa aj vy do súťaže a vypracujte projekt k danej téme, zaujímavým , originálnym spôsobom (obrázok/komiks/koláž/úvaha/video/leták/plagát/PC prezentácia ). V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na p.u. Zuzanu Labudovú. Práce je potrebné odovzdať do 6.2. 2015. (p.u. Labudovej). Školské kolo sa uskutoční 9.2. 2015 o 14.00. Kategórie a témy Veková kategória 1 (6 – 9 rokov) Kto tu volá o pomoc ? V Európe a na celom svete...

Čítajte viac...

 
Pre rodičov
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2015 v čase 14,00 - 17,30 hod. v budove školy.  Na zápis je potrebné doniesť so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zapisujeme deti z obvodu : ulice - Hurbanova, Hodžova, Rázusova, Košútska, Kernova, Alexyho, Majerníka, Štefunkova, Galandova, Severná, Bellova, Rumunskej armády, Východná, Jilemnického č. 2 – východná...

Posledná zmena (11.01.2015 20:52)

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:7526

Na vianočnom večierku panovala super atmosféra. Na začiatku sme spoločne ozdobili vianočný stromček. Neskôr sme si vymenili krásne darčeky a dievčatá nám pripravili aj krátky program, kde nám zatancovali vlastný tanec. Občerstvenie bolo super a možno nám chutilo aj trošku viac preto, lebo sme ho pripravovali sami spolu s našimi maminami, ktorým ďakujeme. Dúfame, že budúci rok nám večierok dopadne rovnako dobre. Žiaci 5. B.

Posledná zmena (23.12.2014 16:28)

 
O škole
joomplu:7503V dňoch 10.12.-.11.12. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže - Pytagoriáda. V školskom kole sa do súťaže zapojilo 52 žiakov 3. - 4. ročníka a 59 žiakov z 5. - 8. ročníka. Úspešní riešitelia: 3. ročník: P. Sýkorová, L. Gruchaľáková 4. ročník: V. Zamišta, N. Kubičinová, V. Vavřinek, K. Calíková, A. Lilge, M. Kička, S. Rusnák, T. Spišák, A. Truchlíková 5. ročník: M. Budinský, F. Kakalej...

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
joomplu:7523Dňa 11. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažiaci mali možnosť preukázať svoje jazykové schopnosti. Žiaci riešili rôzne úlohy zahrňujúce gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením textu i rozprávanie k obrázku. V kategórii 1A žiakov 6. a 7. ročníka bolo nasledovné umiestnenie žiakov: 1. miesto: Sarah Abo Ebeid (7.C) 2. miesto: Branislav Najšel (7.B) 3. miesto: Vanessa Karpatská...

Čítajte viac...

 
Oznamy
LYŽIARSKY VÝCVIK–2.STUPEŇ

LYŽIARSKY VÝCVIK–2.STUPEŇ
1.Snowland Vačianska dolina: cena cca 80 eur (cena je orientačná). V cene je zahrnuté cestovné, Ski pass, inštruktori. Lyžuje sa 3 hodiny od 9.00-12.00. Lyžiar [ ... ]