V školskom roku 2014/2015 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1. ročníka, počtolandna 2. stupni – počtoland, slovoland, pracovné zručnosti, športová príprava, , konverzácia z anglického jazyka, výchova umením, seminár z matematiky

Pre športové talenty na 1. stupni máme športovú prípravku, na 2... 
Školský psychológ, špeciálny pedagóg
joomplu:9424Až keď si nemôžeme zapnúť televízor, či počítač z dôvodu výpadku elektrického prúdu, možno si uvedomíme, aký je dôležitý. 22. 06. 2015 sme sa so skupinou našich žiakov vybrali poznávať alternatívne zdroje výroby elektrického prúdu. Navštívili sme rakúsku dedinku Prellenkirchen, kde majú 30 veterných mlynov. Vícestarosta obce nám stručne objasnil princíp výroby el. energie prostredníctvom veterného mlynu. Po pútavom výklade a krátkom filme sme do jedného veterného mlynu mohli s jeho sprievodom „nakuknúť“. Radi by sme sa pochválili, že sme všetkému rozumeli, lebo to bolo v nemčine, ale to ešte nemôžeme, preto nám pomohol pán sprievodca z CK TRIP zo Žiliny. Druhá...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9404

Aj tento školský rok sme sa 2.B, 2.C, 3.A, 3.B zúčastnili školy v prírode. Hotel Lomnistá na okraji obce Jasenie pod Nízkymi Tatrami nám poskytol krásny areál. Skúsení a šikovní animátori sa postarali o množstvo súťaží a hier. Nechýbala ani diskotéka. Vybláznení a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

 
O škole
joomplu:940325.6.2005 sme opustili budovu školy. Urobili sme krátky nácvik budúcich prázdninových dní. Triedny kolektív 7.B opúšťa „ Murko “- Marek Murček. V budúcom školskom roku bude obliekať tričko futbalového klubu Podbrezovej . Triedna J. Učníková posledný deň „na vysvedčko “ nebola s nami . Bolo dosť dôvodov, aby sme oslávili koniec roka , nenudili sa v škole. Košík s drevom , plné ruksaky , špekáčky , slanina, chlieb, zemiaky do pahreby, deka a nevyhnutné lopty. Vybrali sme sa k jazierkam v blízkosti Atiláku. Cestu k cieľu osviežoval Samo Macko svojimi žartovnými hláškami. Ukázali sa naši praktici. Juraj vedel pripraviť ohnisko . Aďo Ruttkay nazbieral ďalšie drevo , dievčatá...

Posledná zmena (01.07.2015 09:53)

Čítajte viac...

 
Materská škola
joomplu:9391

26. júna sme zorganizovali pre našich predškolákov tradičnú indiánsku noc v materskej škole. Deti prežili so svojimi učiteľkami pekný podvečer naplnený hrami, zábavou, pohybom a plnením indiánskych úloh. Po ukončení hier a splnení všetkých úloh ich čakala najdôležitejšia skúška – zvládnuť noc bez svojich rodičov. Všetci splnili úlohy na jednotku a s radosťou si prevzali diplomy za zvládnutie indiánskej nočnej cesty odvahy.

 
Materská škola
joomplu:9382Dňa 24. júna 2015 sme v areáli materskej školy slávnostne otvorili nové účelové ihrisko. Na otvorení sa zúčastnili hostia JUDr. Katarína Katinová, prednostka mestského úradu v Martine, Mgr. Imrich Žigo, zástupca primátora mesta Martin, Mgr. Alena Schimiková, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu mestského úradu v Martine, poslanci mestského zastupiteľstva Dušan Kubička a Tibor Adamko. Za vedenie školy sa zúčastnil riaditeľ školy Mgr. Pavol Chovaňák...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9359Ani sme sa nenazdali a máme tu záver školského roka. Krúžok florbal sa počas celého roka tešil hojnej účasti nadšencov florbalu, 42 detí. Nedali sa zahanbiť ani dievčatá zo 7.A, ktoré trénovali a získavali základy. Chlapci poctivo trénovali a svoju zručnosť ukázali posledné popoludnie spoločného tréningu. Pani učiteľka vyhlásila súťaž o najúspešnejšieho strelca v štyroch kolách. Prvé kole vyhral Juraj Vydra z 8.C, v druhom bol úspešnejší Adrián...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9346V poslednom čase sa stále hovorí o tom, ako sa ľudia čoraz menej hýbu, deti a mládež vysedávajú pri počítačoch, tabletoch a mobiloch, rozširujú sa mnohé civilizačné choroby atď. Naša škola, zameraná na šport, sa rozhodla proti tomuto javu bojovať. V tomto školskom roku bola ukončená druhá etapa výstavby ihriska, ktoré pozostáva z troch častí. Prvá a druhá časť je umiestnená za školou pod horičkou. Posilňovňa v prírode s panelmi, na ktorých sú...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9338Niekoľko rokov máme na našej nový predmet Počtoland. Aj v tomto školskom roku tento projekt oslovil veľa talentovaných žiakov. Naši siedmaci s tvorivosťou pristupovali k projektu 6- a 8-uholníky a následne ich farebne realizovali. Autorka Sára A. Ebeid sa citlivo s dielom pohrala. Výrazný talent nám ukázala v tvorbe projektu „Najvyššie budovy sveta“ aj Vittória Stančíková . Výsledok jej projektu bol prejavom jej dôslednosti, úžasným zmyslom pre detail a...

Čítajte viac...

 
Oznamy
Na záver pár slov, 2015

Na záver pár slov, 2.6.2015
Práca výchovného poradcu bola v tomto školskom roku bohatá na množstvo  pozitívnych momentov. Snáď najviac ma teší umiestnenie našich žiakov  9. ročník [ ... ]