V školskom roku 2013/2014 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:

 na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1... 
Materská škola
Milí rodičia,

Blíži sa začiatok školského roka 2014/2015. Pripravujeme sa na nástup niekoľko desiatok novoprijatých detí do našej materskej školy. Prečítajte si prosím niekoľko informácií, odporučení a postrehov, ako zvládnuť prvé náročné dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Je to zmena, ktorá sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme...

Posledná zmena (19.08.2014 15:30)

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
Pravek23. júna sme sa so 17 žiakmi našej školy premiestnili do veľmi hlbokej minulosti vďaka Múzeu praveku v Bojnicicach. V pútavom výklade sprievodkyne sme poznávali život neandertálcov z obdobia pred 60.000 rokov v mieste Prepoštskej jaskyne v Bojniciach, kde bolo objavených až 11 vrstiev pravekého osídlenia. Je to jedno z najbohatších nálezov existencie neandertálskeho pračloveka - moustierskeho typu na území Európy.

Prepoštskú jaskyňu ako paleolitické nálezisko mimoriadneho významu objavil r. 1926 prepošt Karol Anton Medvecký, správca bojnickej rímsko-katolíckej farnosti, archeológ-amatér. Po ňom dostala pomenovanie „Prepoštská“.

Svoje vedomosti o praveku si žiaci overili vo vedomostnom...

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
Tí šikovní

Jedenásti šikovní žiaci našej školy prezentovali 16. júna 2014 o 15. hodine svoje ročníkové práce v zborovni školy pred svojimi rodičmi a pedagógmi, v dopoludňajších hodinách aj pred svojimi spolužiakmi z triedy. Práce si pripravovali v priebehu školského roka na hodinách pod vedením školskej psychologičky Mgr. Matisovej. Vypočuli sme si zaujímavosti z týchto oblastí: Ohromujúce fakty o zvieratách, Jaskyne, Sovy, Mačkovité šelmy, Cyklistika, Mäsožravé rastliny, Francúzsko, Vlci, Vývoj života, Papagáje a Bonsaje. Ďakujeme im a tešíme sa na spracovanie ďalších zaujímavých tém v budúcom školskom roku.

Jana Šventová, školský špeciálny pedagóg

Posledná zmena (26.06.2014 17:11)

 
Materská škola
Noc v materskej škole

Už tradične sme pre našich predškolákov pripravili čarovnú noc v materskej škole. Deti zažili v spoločnosti svojich kamarátov a učiteliek veľa pekných, nočných zážitkov, ktoré umocnili ich priateľstvá a spolupatričnosť.

 
Na škole sa udialo
Kvíz v anglickom jazyku na 1. stupniV júni sa uskutočnilo školské kolo Kvízu v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník. Súťažiaci pracovali v štvorčlenných družstvách a mohli si vyskúšať svoje vedomosti z počúvania, čítania i z gramatických javov. Tieto vedomosti sa naučili v priebehu školského roka. Za svoje výsledky boli odmenení hodnotnými cenami a diplomami.

V 3. ročníku sa na 1. mieste umiestnili žiaci 3. C :

Nina Kristína Lašutová, Timea Spišáková, Sára Vinková, Matej Kička

Na 2...

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
exkurzia z dejepisuDňa 3.6. 2014 so žiakmi 9. ročníka sme v rámci exkurzie z dejepisu navštívili múzeum Slovenského národného povstania  v Banskej Bystrici.  To čo sme sa v priebehu školského roka naučili a počuli, sme si mohli pozrieť v plnej kráse. Pri vstupe do areálu parku nás vítalo lietadlo, ktoré zásobovalo povstalcov. Vypočuli sme si o  2. svetovej voje a SNP na Slovensku a o protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 až 1945. V rámci 3D výstavy sme si...

Čítajte viac...

 
Na škole sa udialo
výlet

V rámci školského výletu chlapci 8.C vybehli na Maguru, s triednym učiteľom a vyučujúcou dejepisu. Cesta bola miestami veselá, plná humoru ale ako to už býva našli sa aj tí ktorí nevládali a pofrflali si. Počasie nám prialo, slniečko sa pohrávalo s oblakmi a my po hodine sme už vítali chatu. Chlapci podali famózny výkon.

 
Na škole sa udialo
kvíz z anglického jazykaV školskom roku 2013/ 2014 sa uskutočnil v mesiaci jún kvíz z anglického jazyka.

Žiaci si v skupinách otestovali svoje vedomosti v niekoľkých úlohách vyžadujúcich  znalosti slovnej zásoby, gramatiky a logického myslenia.

Žiaci piateho ročníka:

1. miesto -   5.A: Ema Földváriová, Petra Bajáková, Dávid Vavřinek, Linda Mrníková.

5.C: Liana Lelkešová, Pavel Špirko, Samuel Kotrba, Klaudia Sojková.

2. miesto -  Vladimíra Rošteková, Natália Mrníková...

Posledná zmena (26.06.2014 16:32)

Čítajte viac...

 
Oznamy
Harmonogram 2.9. pre prvákov

8.00 Stretnutie pri triedach 8.30 Slávnostné zahájenie školského roku 9.30 Triedne ZRPŠ 10.00 Obed Prevádzka ŠKD bude od 6.00 do 16.30


Oznam o začiatku školského roka 2014/2015

Oznamujeme žiakom a rodičom , že slávnostný začiatok školského roka bude 2.septembra 2014 o 8,30 hod. pred budovou školy. Žiaci sa stretnú vo vestibule školy o 8,00 hod. Rodičom prvých  [ ... ]


Zoznam detí v triedach v školskom roku 2014/2015

Milí žiaci a rodičia, na tomto mieste si môžete stiahnuť a pozrieť zoznam detí podľa tried pre tento školský rok. Zoznam detí podľa tried


Oznam

Oznamujeme vám, že vyučovanie sa v piatok 27.6.2014 končí o 10:00. Základná škola s materskou školou Vám všetkým praje príjemné prázdniny.