V školskom roku 2015/2016 škola žiakom ponúka

Sme „Škola pre život – učiaca sa škola“

Budujeme „Otvorenú školu“ pripravujúcu svojich žiakov pre praktický život. Vytvárame na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj detí. Integrujeme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V školskom vzdelávacom programe máme netradičné predmety:na 1. stupni – tvorivé čítanie, plávanie, tvorba projektu, anglický jazyk od 1... 
O škole
Šachový - G. Šarluška,1. – 9.roč. utorok, štvrtok 14,00 hod

Volejbal - dievčatá, chlapci E. Zaťková 7. – 9.roč.

Volejbal - dievčatá, chlapci E. Zaťková 5. – 6.roč. štvrtok 14,00 hod

Výtvarný - E. Zaťková 5. – 9.roč. pondelok 14,00 hod

Tvorivé dielne - J. Bohušová 1. – 4.roč. pondelok 14,00 hod

Tvorivá informatika s Baltíkom - B. Baroniková začiatočníci utorok 14,00 hod

Tvorivá informatika s Baltíkom - B. Baroniková pokročilí pondelok 14,00 hod

Stolný tenis - R. Lacko 4. – 9.roč. utorok 14,00 hod

Badminton - S. Mohlerová 4. – 9.roč. streda 16,00 hod

Futbal - dievčatá P. Peržel 5. – 9.roč. utorok, streda, štvrtok

Matematika hrou - D. Ladiverová, V. Jurčáková 1. –...

Posledná zmena (29.08.2015 07:34)

Čítajte viac...

 
Pre rodičov
25. mája 2015 sa uskutočnilo ZRPŠ budúcich prvákov. Na ZRPŠ boli rodičia oboznámení s týmito informáciami:

 Otvorenie školského roku bude o 8,00 hodine v priestore pred školouV školskej jedálni, kde majú deti na výber z dvoch jedál, môžete deťom prihlasovať obedy od 24.8. 2015 (tam si tiež zakúpite kartičku)Školský klub detí bude stáť pre prihlásených žiakov 17 eur mesačne. Bližšie informácie sa dozviete na prvom rodičovskom združení

 

Zoznam pomôcok, ktoré zakúpia deťom rodičia

 školská taška, peračník, ceruzky HB, pastelky, nožničky, pravítko, prezúvky, úbor na telesnú výchovu (tenisky s bledou podrážkou, tepláky, tričko a mikina, ponožky), potreby na hodinu...

Posledná zmena (24.08.2015 09:15)

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9404

Aj tento školský rok sme sa 2.B, 2.C, 3.A, 3.B zúčastnili školy v prírode. Hotel Lomnistá na okraji obce Jasenie pod Nízkymi Tatrami nám poskytol krásny areál. Skúsení a šikovní animátori sa postarali o množstvo súťaží a hier. Nechýbala ani diskotéka. Vybláznení a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

 
O škole
joomplu:940325.6.2005 sme opustili budovu školy. Urobili sme krátky nácvik budúcich prázdninových dní. Triedny kolektív 7.B opúšťa „ Murko “- Marek Murček. V budúcom školskom roku bude obliekať tričko futbalového klubu Podbrezovej . Triedna J. Učníková posledný deň „na vysvedčko “ nebola s nami . Bolo dosť dôvodov, aby sme oslávili koniec roka , nenudili sa v škole. Košík s drevom , plné ruksaky , špekáčky , slanina, chlieb, zemiaky do pahreby, deka a nevyhnutné lopty. Vybrali sme sa k jazierkam v blízkosti Atiláku. Cestu k cieľu osviežoval Samo Macko svojimi žartovnými hláškami. Ukázali sa naši praktici. Juraj vedel pripraviť ohnisko . Aďo Ruttkay nazbieral ďalšie drevo , dievčatá...

Posledná zmena (01.07.2015 09:53)

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9359Ani sme sa nenazdali a máme tu záver školského roka. Krúžok florbal sa počas celého roka tešil hojnej účasti nadšencov florbalu, 42 detí. Nedali sa zahanbiť ani dievčatá zo 7.A, ktoré trénovali a získavali základy. Chlapci poctivo trénovali a svoju zručnosť ukázali posledné popoludnie spoločného tréningu. Pani učiteľka vyhlásila súťaž o najúspešnejšieho strelca v štyroch kolách. Prvé kole vyhral Juraj Vydra z 8.C, v druhom bol úspešnejší Adrián...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9346V poslednom čase sa stále hovorí o tom, ako sa ľudia čoraz menej hýbu, deti a mládež vysedávajú pri počítačoch, tabletoch a mobiloch, rozširujú sa mnohé civilizačné choroby atď. Naša škola, zameraná na šport, sa rozhodla proti tomuto javu bojovať. V tomto školskom roku bola ukončená druhá etapa výstavby ihriska, ktoré pozostáva z troch častí. Prvá a druhá časť je umiestnená za školou pod horičkou. Posilňovňa v prírode s panelmi, na ktorých sú...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9338Niekoľko rokov máme na našej nový predmet Počtoland. Aj v tomto školskom roku tento projekt oslovil veľa talentovaných žiakov. Naši siedmaci s tvorivosťou pristupovali k projektu 6- a 8-uholníky a následne ich farebne realizovali. Autorka Sára A. Ebeid sa citlivo s dielom pohrala. Výrazný talent nám ukázala v tvorbe projektu „Najvyššie budovy sveta“ aj Vittória Stančíková . Výsledok jej projektu bol prejavom jej dôslednosti, úžasným zmyslom pre detail a...

Čítajte viac...

 
O škole
joomplu:9325Opäť sa rok zišiel s rokom. Na našej „ Hurbanke “ sme zorganizovali projektový deň . Tému sme si nevybrali jednoduchú: „Každý človek je iný, všetci ľudia sme rovnakí“ . Skupiny boli rozdelené tak , aby početnosť skupiny bola od 15 do 18 žiakov. Každá vyučujúca si vybrala svoj vlastný prístup k danej téme. Hlavnou myšlienkou dňa bola výchova k tolerancii . Tolerancia k rasám , k ľuďom s postihnutím , k iným kultúram. Počas dňa sa všetci...

Posledná zmena (26.06.2015 04:05)

Čítajte viac...

 
Oznamy
Zoznamy žiakov

Zoznamy žiakov pre školský rok 2015-2016 si môžete stiahnuť tu: http://zs-hurbanova-mt.edupage.org/students/


Oznam o otvorení školského roka 2015-2016

Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude o 8,30 hod. pred budovou školy. Budúcich prváčikov pozývame do školy už o 8,00 hod. kde si ich preberú [ ... ]


Informácie MŠ k šk. roku 2015-2016

http://www.zshurbanova.sk/mskola


Na záver pár slov, 2015

Na záver pár slov, 2.6.2015
Práca výchovného poradcu bola v tomto školskom roku bohatá na množstvo  pozitívnych momentov. Snáď najviac ma teší umiestnenie našich žiakov  9. ročník [ ... ]