Kategória: Základná škola

Všetky

Daruješ knihu?

Takto znela otázka na plagáte,ktorý oznamoval,že každý žiak 1.stupňa môže darovať svoju už prečítanú knihu do školskej žiackej knižnice. Niektorí žiaci priniesli i viac kníh.Všetkým žiakom ,ktorí darovali škole knihu ďakujeme,pretože noví čitatelia sa budú môcť preniesť do sveta fantázie prostredníctvom práve ich daru.

Všetky

Škola z Marsu

V kinosále Strojár sa opäť rozozvučala hudba, tentoraz na výchovno-vzdelávacom multimediálnom koncerte Marťankovia-Škola z Marsu. Koncertu sa zúčastnili všetci žiaci 1.stupňa. Počas koncertu žiaci mohli vidieť videoprojekciu na tému -Vesmír, laser animácie,nechýbali ani súťaže pre deti, ako i maskoti-Marťankovia, ktorí sa prechádzali pomedzi deti v sále.

Žiaci zažili interaktívny koncert, kde bola zábava, poučenie i kultúrny zážitok.

Mladí záchranári Všetky

Krúžok Mladý záchranár

Keď dôjde k úrazu človeka, je dôležité nezaváhať a pomôcť. V prípade ohrozenia života totiž čas zohráva najdôležitejšiu úlohu. Žiaci z krúžku „Mladý záchranár“ na našej škole privítali medzi sebou aj profesionálneho záchranára, aby sa zdokonalili v tom, čo sa doteraz naučili. Pozrite si reportáž Filipa Kakaleja a Bianky Bulejovej.