Žiadosť o odškodnenie bolestného pri školskom úraze