Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy