Englishstar

Všetky

Englishstar

je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Táto súťaž prebehla na našej škole dňa 19. 5 2017.

Vyhodnotenie:

1.ročník: / 30 žiakov/

 • 10 žiakov-100%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 84%
 1. ročník: / 3 žiaci/
 • najvyššie dosiahnuté percento: 91,4%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 88,6%
 1. ročník: / 18 žiakov/
 • 2 žiačky-100%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 77,1%

4.ročník: / 18 žiakov/

 • 5 žiakov-100%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 77,1%
 1. ročník: /9 žiakov/
 • 4 žiaci-100%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 87,1%
 1. ročník: /6 žiakov/
 • najvyššie dosiahnuté percento: 97,1%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 88,6%
 1. ročník: /6 žiakov/
 • najvyššie dosiahnuté percento: 98,6%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 84,3%
 1. ročník: /6 žiakov/
 • 2 žiaci-100%
 • najmenšie dosiahnuté percento: 75,7%

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutiu krásnych výsledkov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Ivan Ďuriš

duris@zshurbanova.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *