Kontakt

Kontakt

Základná škola
Zástupkyňa riaditeľa:
PaedDr. Janka Haštová

+421 43 430 96 73
Materská škola
Zástupkyňa pre MŠ:
Mgr. Iveta Šenšelová

+421 43 423 04 53
Riaditeľ školy
Mgr. Eva Královancová

+421 43 428 75 71
Školská jedáleň
Vedúca jedálne:
Daniela Milanová

+421 43 430 96 72
Špeciálny pedagóg
Mgr. Janka Ďuratná

+421 (0)903 287 571
Školský psychológ
Mgr. Slavomíra Matisová - Orgovánová

+421 (0)911 204 730
IT Podpora
Podpora IT

podpora@zshurbanova.sk
+421 (0)907 216 055
Správca IKT

Podpora IT

podpora@zshurbanova.sk
+421 (0)907 216 055

Správca IKT

Podpora IT

podpora@zshurbanova.sk
+421 (0)907 216 055

Email

Môžete nás kontaktovať aj cez email. Náš email je info@zshurbanova.sk . Všetci pedagogickí zamestnanci majú email v tvare priezvisko@zshurbanova.sk

Taktiež môžete využiť kontaktný formulár a poslať nám správu priamo zo stránky:

Napísať správu
Email