Počas týždňa slovenských knižníc SNK znova pripravila pútavý program pre žiakov škôl