Ponuka práce

Ponuka práce

Ponuka práce

Kuchár / kuchárka

Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. Martin, prijme do trvalého pracovného pomeru kuchára / kuchárku s nástupom ihneď. Bližšie informácie u tajomníčky školy alebo na tel. č. 043/4309673.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade záujmu o voľné pracovné miesto je uchádzač povinný vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov a priložiť ho spolu so životopisom a žiadosťou o prijatie do zamestnania a takto poslať na adresu info@zshurbanova.sk, na adresu školy alebo osobne. V prípade ak uchádzač o zamestnanie nepriloží súhlas so spracovaním osobných údajov nebude jeho žiadosť zaevidovaná.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: