Poplatok na čiastočnú úhradu materskej školy od 1.06.2020