SJ

SJ

Školská jedáleň

Jedálny lístok zostavujeme na celý mesiac vopred, aby sme zabránili opakovaniu jedál a technologických postupov a aby sme umožnili rodičom, ktorí potrebujú mať kontrolu nad jedlom kvôli alergiám a diétam nahliadnuť naň na internetovej stránke školy a stravovanie tak prispôsobiť svojim potrebám včas.

Obedy je možné prihlásiť, zmeniť, alebo odhlásiť viacerými spôsobmi:

  • prostredníctvom internetovej stránky www.strava.cz. Číslo zariadenia je 9040, prihlasovacie meno je v tvare priezvisko.meno, heslo je evidenčné číslo stravníka. Heslo vám vydajú v kancelárii školskej jedálne.
  • SMS správou na telefónne číslo 0911 405 123 (uveďte prosím meno a triedu žiaka)
  • Emailom na adresu jedalen@zshurbanova.sk
  • Osobne v kancelárii školskej jedálne
  • Do písanky pri vstupe do školskej jedálne a do schránok pri vstupoch do základnej školy a do materskej školy
osobne SMS internet písanka
schránka
email
objednávanie nie nie do 14.00* nie nie
zmena objednávky nie nie do 14.00* nie nie
odhlásenie do 7.00 do 7.00 do 14.00* do 7.00 do 7.00

*predchádzajúceho pracovného dňa

V prípade choroby, ale aj z iných dôvodov môžete dieťa odhlásiť najneskôr ráno do 7.00 hodiny. Objednať, alebo zmeniť obed je možné do 14.00 predchádzajúceho pracovného dňa.

Aby sa mohol žiak stravovať v školskej jedálni, musí zákonný zástupca vyplniť a odovzdať zápisný lístok ekonómke školy (Ing. Renáta Šamajová). Môžete si ho stiahnuť tu.

Dotáciu zo štátu vo výške 1,20 € na obed je možné žiakovi poskytnúť až nasledujúci mesiac po prijatí zápisného lístka na stravovanie v školskej jedálni.

Dotáciu poskytne štát len v prípade, že žiak zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny  a zároveň si odoberie obed. Ak nie sú splnené obe podmienky, žiak nemá na tento obed na dotáciu nárok a rodič ho musí uhradiť v plnej výške.

Obed je možné z technických dôvodov odobrať len s pomocou dochádzkového čipu. Žiaci dostávajú prvý dochádzkový čip zadarmo. V prípade straty, alebo poškodenia je možné si nový čip kúpiť za poplatok 2,00 € na sekretariáte školy počas prestávky po druhej hodine (9.40 – 9.55). Ak si žiak kúpi nový čip počas tejto prestávky, bude pomocou tohto nového čipu môcť odobrať obed ešte v ten deň. Čipy vydané po tejto prestávke budú fungovať na odobratie stravy až nasledujúci pracovný deň. Na odobranie obeda je možné použiť len posledný vydaný čip.

Obedy uhrádzate poštovou poukážkou, ktorá je vydaná deťom približne 10. dňa v mesiaci, aby mohla prísť úhrada PRED 20. dňom v mesiaci. Zaplatený ústrižok odovzdajte vedúcej, alebo do schránky pri vchode do školy. Tým, že odovzdáte ústrižok, bude vaše dieťa prihlásené na obedy.

Je možné platiť aj prostredníctvom internetbankingu. Nezabudnite však uviesť správny variabilný symbol podľa šeku. Neidentifikovateľné platby budú vrátené späť na účet odosielateľa.

Číslo účtu školskej jedálne : SK9102000000001632885251