Školský klub detí

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti našej školy výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania.

Ponúka možnosť efektívne a zmysluplne využiť popoludnia v škole. Je k dispozícii ráno v čase od 6:00 do 7:45 a po vyučovaní do 16:30 hod. Deti sú rozdelené do 8. oddelení pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek. Zabezpečuje priestor pre hru, odpočinok a relaxáciu, priestor na dobrovoľnú prípravu na vyučovanie, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, navštevovanie záujmových krúžkov a možnosť spoločného stolovania v školskej jedálni. Správne využitie voľného času je dobrým predpokladom do budúcnosti. Preto je pre deti každý týždeň pripravená nová, zaujímavá téma plná aktivít a hier rozvíjajúcich tvorivosť, fantáziu, komunikáciu, vedomosti, sebahodnotenie, samostatnosť, priateľské vzťahy a spoluprácu. S nami deti zažijú cestu okolo sveta, let do vesmíru, putovanie časom, uvidia najkrajšie futbalové momenty v priamom prenose na školskom ihrisku, stretnú sa so zaujímavými ľuďmi, prežijú radosť zo spoločných akcií, zapoja sa do súťaží, nájdu dobrých kamošov a veríme, že zo školského klubu odídu šťastné a spokojné.