Sport

Sport

Šport na Hurbanke

Na našej škole je športom číslo jeden z dlhodobého hľadiska futbal. Samozrejme venujeme sa aj iným športom, ako florbalu, či stolnému tenisu, no futbal má u nás dlhoročnú tradíciu práve pre spoluprácu s MŠK FOMAT Martin. Na škole prebieha tréningový proces klubu a najtalentovanejšie deti chodia do športových tried, pričom sa im na špecializovaných hodinách športovej prípravy venujú kvalifikovaní tréneri. Futbalisti školu pravidelne reprezentujú na súťažiach, kde nám patrí popredné miesto v rámci okresu. V poslednom období sa nám podarilo medzi chlapcov - futbalistov úspešne začleniť aj dievčatá. O úspechoch našich mladých futbalistov a futbalistiek sa môžete dozvedieť v galérii, ktorá je umiestnená vo vstupnom vestibule.
Pravidelne sa so žiakmi zúčastňujeme Turčianskych hier mládeže, kde dosahujeme dobré výsledky vo futbale, atletike, volejbale, basketbale, florbale, hádzanej. Medzi obľúbené športy v našej škole patrí: florbal chlapcov i dievčat, vybíjaná dievčat, stolný tenis, badminton, športová gymnastika, volejbal, petang, turistika, šach a iné. V spomenutých športoch pravidelne usporadúvame majstrovstvá školy a zúčastňujeme sa všetkých súťaží v rámci mesta Martin, okresu Martin a prípadných postupoch do krajských a celoslovenských súťaží.
Škola ponúka našim žiakom základný a zdokonaľovací plavecký výcvik v školskej plavárni. Základný výcvik v prvom ročníku (1 hodina týždenne počas celého školského roku). Zdokonaľovací plavecký výcvik v 5. ročníku (10 hodín počas telesnej výchovy). Lyžiarsky výcvik organizujeme pre žiakov 7. – 9. ročníka v renomovaných lyžiarskych strediskách Chopok a Martinské hole.