Stretnutie rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov

Všetky

Stretnutie rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov

Dna 16.10.2017 v pondelok sa v školskej jedálni stretli rodičia žiakov 8. a 9. ročníkov s výchovnou poradkyňou. Na stretnutí rodičia získali informácie o duálnom vzdelávaní a v druhej časti ako postupovať pri výbere stredných škôl.

DO POZORNOSTI:

Dňa 27. októbra 2017 uskutočňujeme Deň remesiel v čase školského vyučovania od 8.00-13.00.

Otvoríme brány našej školy pre prezentáciu a interaktívne dielne stredných odborných škôl žilinského kraja. Privítame pracovníkov ,pedagógov, študentov , ich výrobky , aby v rámci interaktívnych dielní priblížili možnosti štúdia v duálnom systéme . K spolupráci sme oslovili riaditeľov všetkých odborných stredných škôl v našom regióne , ktorí poskytujú duálne vzdelávanie. Na náš Deň remesiel prisľúbili svoju aktívnu účasť : strojári , lesníci, aranžéri, kozmetičky, kaderníčky, čašníci, drevári , poľnohospodári. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Mgr. Jana Učníková – výchovná poradkyňa ZŠ s MŠ Hurbanova tel. kontakt 0910 905 838 .

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine organizuje v dňoch 21. – 22.11.2017 (29.11.2016 – 09,00 – 16,00 hod.) (30.11.2016 – 09,00 – 15,00 hod.) BURZU INFORMÁCIÍ pre voľbu povolania v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine na Hostihore, Nám. J. C. Hronského 1. Prezentácia stredných škôl a zamestnávateľov je určená žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom. Jej cieľom je uľahčiť žiakom voľbu budúceho povolania. Na podujatí získate komplexné informácie o podmienkach duálneho vzdelávania.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Ivan Ďuriš

duris@zshurbanova.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *