Turčianske hry mládeže 58. ročník – utorok 22.5.2018. ATLETIKA.