Vedecko ekologická konferencia Živeko 2019 v Nitre.