Mesiac: máj 2017

Všetky

Tuláčik – Katova skala

Dňa 14.5.2017 sme sa s Tuláčikom vybrali na Katovu skalu. Svoj výlet sme začali v dedine Podhradie. Všetci z nás zvládli túto túru s ľahkosťou. Počas cesty sme sa občerstvili, spravili pár krásnych fotiek, prekonali strach z výšky na Katovej skale a zanechali odkaz v turistickej knižke. Našu túru sme zakončili v Sklabinskom Podzámku.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

MŠ – Deň matiek

Deň matiek sme si pripomenuli vo všetkých triedach na triednych slávnostiach. Deti pripravili pre mamičky darčeky a kultúrny program plný lásky. básní, piesní, tancov a scénok. Prejavili tak úctu k svojim mamám a poďakovali im za lásku a starostlivosť.

 

Materská škola

MŠ – škola v prírode

Aj tento školský rok sme zorganizovali pre deti zotavovací pobyt v škole v prírode. Deti prežili týždeň plný zážitkov v malebnej obci Oščadnica. Pohodu umocnilo pekné počasie, krásna príroda a spolupatričnosť.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

3. miesto na celoslovenskom finále patrilo „Hurbanke“.

Divadelný krúžok Drama Club Hurbanka funguje na škole tretí rok a taktiež po tretí krát sa nám podarilo reprezentovať našu školu na celoslovenskom finále jazykovej súťaže JAZYKOVÝ KVET 2017, ktoré sa konalo v piatok 19. mája v Trnave. Naši mladí herci zahrali predstavenie Business is Business a v kategórii dráma/vlastná tvorba/ anglický jazyk sa spomedzi 7 škôl umiestnili na 3.mieste. Tešíme sa z úspechu našich žiakov a prajeme im aj do ďalšieho školského roka veľa energie, optimizmu, dobrých nápadov a hereckého nadšenia. Read more „3. miesto na celoslovenskom finále patrilo „Hurbanke“.“

Všetky

Vychádzka na rybárstvo Kamenný potok Vrútky

Dňa 18.5. 2017 v rámci vyučovania biológie žiaci 6. B triedy absolvovali vychádzku na rybárstvo Kamenný potok Vrútky, kde mali možnosť  vidieť  rôzne druhy živých  rýb  od najmenších až po dospelé jedince. Skúsení pracovníci im priblížili zásady chovu rýb, ukázali im kŕmenie rýb, spracovanie rybacích výrobkov  a umožnili žiakom priamy kontakt s rybami.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

MATBOJ   2017

Už od roku 2007 sa v našej škole pravidelne v apríli koná matematická súťaž MATBOJ. Do súťaže sa zapájajú  družstvá zložené zo 4 žiakov z jednej triedy.  Úlohy v Matboji sú nielen školského typu, ale aj netradičné, vyžadujúce tvorivý prístup alebo obyčajný “sedliacky rozum”. Takouto pútavou formou motivujú vyučujúce deti k matematike, podporujú ich logické myslenie a aj umožňujú žiakom porovnať si svoje vedomosti so žiakmi iných tried. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili aj triedy 5. – 8. ročníka.

Najúspešnejší matematici budú reprezentovať našu školu v okresnom kole GYMBOJ, ktoré organizuje GVPT v Martine. Read more „MATBOJ   2017“