Mesiac: október 2017

Všetky

DEŇ REMESIEL

Dňa 27.10.2017 sa uskutočnil na našej škole Deň remesiel.

Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníkov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Žiaci 8. a 9. ročníkov v Múzeu dopravy v…

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Návštevníka zaujmú prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Stretnutie rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov

Dna 16.10.2017 v pondelok sa v školskej jedálni stretli rodičia žiakov 8. a 9. ročníkov s výchovnou poradkyňou. Na stretnutí rodičia získali informácie o duálnom vzdelávaní a v druhej časti ako postupovať pri výbere stredných škôl.

DO POZORNOSTI:

Dňa 27. októbra 2017 uskutočňujeme Deň remesiel v čase školského vyučovania od 8.00-13.00.

Otvoríme brány našej školy pre prezentáciu a interaktívne dielne stredných odborných škôl žilinského kraja. Privítame pracovníkov ,pedagógov, študentov , ich výrobky , aby v rámci interaktívnych dielní priblížili možnosti štúdia v duálnom systéme . K spolupráci sme oslovili riaditeľov všetkých odborných stredných škôl v našom regióne , ktorí poskytujú duálne vzdelávanie. Na náš Deň remesiel prisľúbili svoju aktívnu účasť : strojári , lesníci, aranžéri, kozmetičky, kaderníčky, čašníci, drevári , poľnohospodári. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Mgr. Jana Učníková – výchovná poradkyňa ZŠ s MŠ Hurbanova tel. kontakt 0910 905 838 .

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine organizuje v dňoch 21. – 22.11.2017 (29.11.2016 – 09,00 – 16,00 hod.) (30.11.2016 – 09,00 – 15,00 hod.) BURZU INFORMÁCIÍ pre voľbu povolania v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine na Hostihore, Nám. J. C. Hronského 1. Prezentácia stredných škôl a zamestnávateľov je určená žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom. Jej cieľom je uľahčiť žiakom voľbu budúceho povolania. Na podujatí získate komplexné informácie o podmienkach duálneho vzdelávania.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Jesenný trojboj

Dňa 27. septembra sme zorganizovali tradičný športový trojboj predškolákov. Súťažilo sa v atletických disciplínach beh, skok do diaľky, hod a štafetový beh.
Za športové úsilie si deti odniesli diplomy a dobrý pocit z príjemne prežitého slnečného dopoludnia.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Beh zdravia

Dňa 2.10.2017 sa na ZŠ Hurbanova uskutočnila akcia „beh zdravia“. Žiaci prvého stupňa sa ráno zoradili na veľkom ihrisku, kde po základných informáciách o zdravom štýle sa presunuli na miesto konania akcie. Všetci úspešne odbehli vytýčenú trasu a cestou do školy si nazbierali šípky. Akcia mala úspech – žiaci ju vyhodnotili pozitívne.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Európsky deň jazykov

Rada Európy  po veľkom úspechu projektu vyhlásila deň 26. septembra za Európsky deň jazykov.Bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Naša škola sa, podobne ako minulý rok, zapojila prostredníctvom rôznych aktivít k oslave tohto dňa. Deti na prvom stupni mali okrem aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky na hodinách anglického jazyka, pripravené aj stanovište v školskej jedálni. Tu mohli ochutnať pravé anglické palacinky, ktoré pre  nich pripravila naša anglická lektorka Lisa. Žiaci 3.-4. ročníka okrem návštevy jedálne absolvovali aj „ exkurziu“ po jednotlivých stanovištiach, ktoré pre nich pripravili vyučujúci cudzích jazykov. Žiaci 2. stupňa prežili tento deň trochu súťažne. Na jednotlivých stanovištiach mohli získať časti hesla v jazyku krajiny, ktorú si predtým vylosovali a v priebehu jedného týždňa k nej vytvorili aj vlajku. Deň sme prežili v príjemnej atmosfére, ktorá bola plná smiechu a pohody. Tešíme sa na budúci ročník a všetkým našim žiakom gratulujeme k získaniu hesla.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.