Mesiac: december 2017

Všetky

Olympiáda v nemeckom jazyku.

Dňa 21.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka. Tretie miesto získala Miška Mičková z 9.A, druhé miesto obsadila Aďka Medveďová z 9.A. Prvé miesto si vybojovala Lucka Maršalová z 9.C, ktorej blahoželáme k výbornému výkonu a prajeme veľa šťastia vo vyšších kolách súťaže.

Všetky

Olympiáda v anglickom jazyku.

Už niekoľko rokov prebieha na našej škole olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci súťažia v dvoch kategóriach 1A a 1B.  Tak ako každý rok sa olympiády  zúčastnilo veľa našich žiakov, ktorým srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Spomedzi všetkých zúčastnených najlepšie výsledky v kategórii 1 A dosiahli: Richard Prokša– 1. miesto, Matej Kiršner– 2. miesto, Diana Štrbová– 3. miesto. V kategórii 1 B boli najúspešnejší: Emma Koťková– 1. miesto, Ondrej Barta– 2. miesto, Samuel Juraško– 3. miesto. Postupujúcim žiakom, ktorí obsadili prvé miesto, želáme veľa šťastia v ďalšom súťažnom kole a všetkým zúčastneným ešte raz gratulujeme. 

Materská škola

Vianočná slávnosť 2017

Dňa 20.12. 2017 sme pre zorganizovali tradičnú vianočnú slávnosť. Deti sa predstavili krásnym kultúrnym programom, ktorý bol tento rok okrem Vianoc venovaný aj 30. výročiu vzniku našej školy. Nechýbala zábava a darčeky pod vianočným stromčekom. Všetky triedy si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky aj spoločne so svojimi rodičmi na triednych posedeniach s programom, vianočným punčom a inými dobrotami, ktoré patria k Vianociam.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Vianočný volejbalový turnaj.

20.12.2017 v utorok sme usporiadali 3. ročník volejbalového turnaja dievčat. Naše volejbalové družstvo obsadilo pekné druhé miesto. Gratulujeme.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Olympiáda v ruskom jazyku.

Dňa 21.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci si preskúšali svoje znalosti písomnou i ústnou formou. Na prvom mieste sa umiestnili hneď dvaja žiaci: Filip Kakalej z 8.C a Monika Smetanová z 9.C, ktorí budú reprezentovať našu školu i v krajskom kole. Tretie miesto si vybojoval Jakub Halamík z 9.C. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

Všetky

Polyhistor 2017

Dňa 30.11.2017  sa na našej škole opäť uskutočnila súťaž Polyhistor. V tejto súťaži si pravidelne merajú nadobudnuté vedomosti  žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. V trojčlenných skupinách bojujú s otázkami z biológie, geografie a dejepisu. Žiaci si poradili s rôznymi typmi úloh veľmi dobre. Preukázali spoločného bojového ducha, nezľakli sa ani praktických úloh. Prehĺbili si vzájomné priateľstvá, pretože súťažili ako skupina a nie jednotlivec. Prvé miesto v tomto školskom roku obsadili žiaci z 9.C – L.Maršalová, J.Gubány, J.Halamík,  druhé miesto obsadili žiaci z 9.B – B. Kvasnicová, Z. Jančeková, P.Špirko   a tretie miesto získali žiaci z 8.C – V. Čopáková, L.Hubcejová, M.Vachová

Všetkým zúčastneným gratulujeme.

Všetky

Geografická olympiáda

V tomto školskom roku sa do súperenia s geografiou odhodlalo 46 žiakov z II. stupňa. Žiaci sa potrápili s otázkami v dvoch kolách. Prvé bolo z teoretickej časti, kde boli zahrnuté aj otázky z Turca. V druhom kole to bola praktická časť, kde museli svoje vedomosti preukázať napríklad pri práci s atlasom, či prepočtom mierky mapy. Niektorí zistili, že olympiáda nie je len o tom, čo sa naučíme v škole. Pri zdolaní úloh je potrebné mať aj vedomosti, ktoré si žiaci študujú vo svojom voľnom čase alebo ich získajú tak, že občas vybehnú aj do prírody.

Žiaci, ktorí postupujú do okresného kola:

  1. ročník: . Adam Hajtmanský, Tomáš Roštek, Jakub Čatloš
  2. a 7. ročník: Marek Hlobil, Alan Lukášik, Matej Kička
  3. a 9. ročník: F. Kakalej, A. Mazúr

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Gymboj 2017

V predmikulášskej nálade sa 5.12. 2017 stretlo 36 tímov žiakov základných škôl z Martina a okolia na tradičnej matematickej súťaži GYMBOJ.