Mesiac: apríl 2018

Materská škola

Jarný trojboj v MŠ

Dňa 19. apríla 2018 sme zorganizovali náš tradičný športový trojboj predškolákov. Súťažili tri zmiešané družstvá v štyroch  disciplínach –  beh, skok do diaľky, hod a štafetový beh družstiev.

Najlepší budú reprezentovať materskú školu na športovej súťaži Martinské olympijské hviezdičky a na atletickom trojboji v Turanoch.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Krajské kolo celoslovenskej súťaže Jazykový kvet v Žiline

Dňa 11.4. 2018  sa divadelný krúžok zúčastnil Krajského kola celoslovenskej súťaže Jazykový kvet v Žiline, kde s vlastnou scénkou v anglickom jazyku získal 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. V príbehu s názvom To U vystupujú Matej Kiršner 7.C, Bibiana Skalická 8.C, Radovan Šmehýl 9.A, Michal Šimo 9.A, Natália Mrníková 9.B a Samuel Palider 9.A ako technická pomoc pod pedagogickým vedením Mgr. Labudovej a Mgr. Ševčíkovej. Za krásny úspech našim žiakom gratulujeme.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Marec – mesiac knihy

V rámci mesiaca knihy sme pripravili v materskej škole rôzne aktivity. Deti počúvali a dramatizovali rozprávky, oboznámili sa s rôznymi literárnymi žánrami. Predškoláci navštívili mestskú knižnicu, kde sa pod vedením odbornej pracovníčky knižnice oboznámili s knižnicami sveta, zahrali sa s Guľkom Bombuľkom. V materskej škole sme privítali milú návštevu bývalú pani učiteľku Zdenku Kresákovú, ktorá neopakovateľným spôsobom prezentovala deťom svoju lásku ku knihám. Je dôležité, aby si deti vážili knihy. Vedieme ich k tomu, že knihy sú zdrojom zábavy, poučenia a vzdelania.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Seminár – rozvoj  komunikačných kompetencií detí s využitím výrazových prostriedkov tvorivej…

 

 Dňa 22. marca 2018 sme v spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu – región Martin zorganizovali v materskej škole odborný seminár spojený s priamou ukážkou výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na rozvoj komunikačných kompetencií a predčitateľskej gramotnosti. Seminár metodicky pripravili pani učiteľky Zuzana Kmecová a Mgr. Veronika Dučová. Ukážku výchovno-vzdelávacej činnosti viedla pani učiteľka Zuzana Kmecová.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.