Mesiac: máj 2018

Materská škola

MŠ – Celookresný  atletický trojboj Turany 2018

Dňa 30. júna 2018 sme sa zúčastnili atletického trojboja detí predškolského veku v Turanoch. Zmiešané družstvo troch chlapcov a troch dievčat nám urobilo svojimi športovými výkonmi veľkú radosť.

Materská škola si odniesla zlatú medailu za celkové víťazstvo. V súťaži dievčat si vyšportovala zlato Kristínka Jesenská a bronz Monika Vajdelová.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Všetky

Turčianske hry mládeže 58. ročník. FLORBAL.

V telocvični Spojenej školy, Českosl. armády 25, Martin a v telocvični ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova, Martin, sa vo štvrtok 25.5.2018 uskutočnili v rámci THM florbalové turnaje.

Naši mladší žiaci obsadili 1. miesto a starší žiaci 4. miesto.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Turčianske hry mládeže 58. ročník. FUTBAL.

Na futbalovom ihrisko pri ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, v Martine sa vo štvrtok 24.5.2018 uskutočnil v rámci THM futbalový turnaj.

Za účasti 12 mužstiev (8 chlapčenských a 4 dievčenské) obsadili naši mladší žiaci 2. miesto, dievčatá a starší žiaci turnaj vyhrali.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Turčianske hry mládeže 58. ročník – ATLETIKA.

Utorok  22.5.2018  sa v Atletickom areáli Martin – Sever uskutočnili atletické preteky žiakov základných a stredných škôl.

Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci našej ZŠ. Výsledky budú zverejenné po ich spracovaní TU.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Všetky

V Ý S L E D K Y 5.kola…


Atletický klub ZŤS Martin a Centrum voľného času Kamarát Martin usporiadali 25.4.2018 v atletickom areáli na Východnej ulici v Martine 5.kolo Turčianskej žiackej ligy.

V Ý S L E D K Y TU  180425MT TŽL-5

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.