Mesiac: jún 2018

Všetky

Noc v materskej škole

22. jún bol pre našich predškolákov o niečo iný, ako bežné dni. V podvečer sa znovu vrátili do materskej školy, aby so svojimi kamarátmi a učiteľkami prežili spoločnú noc v materskej škole.

Program bol pestrý. Čakala ich spoločná večera, zábavné hry a súťaže, pyžamová párty. Bolo nám spolu dobre a veselo.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Žiacka školská rada.

Žiacka školská rada každoročne hodnotí prospech, správanie a čistotu tried všetkých ročníkov našej školy v štvrťročných intervaloch. V závere školského roka sa spočítali všetky udelené body. Najvyšší počet bodov získala v kategórii A (1. stupeň ZŠ) trieda 1.C, v kategórii B (2. stupeň ZŠ) trieda 5.B. Kolektívom víťazných tried blahoželáme, prajeme im úspech i v budúcom školskom roku a dúfame, že sa stanú inšpiráciou i ďalším triedam.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Matematická súťaž pre žiakov druhého stupňa.

V školskom roku 2017/ 2018 bola zorganizovaná matematická súťaž pre žiakov druhého stupňa. Štvorčlenné družstvá raz za dva mesiace riešili príklady spojené s reálnym životom a zbierali tak body “ mince“. Snahou vyučujúcich bolo, aby sa  zapojil čo najväčší počet žiakov v triedach, a tak sa súťažné kolektívy obmieňali.

Kategória 5.-6. ročník:

  1. miesto: 5. C trieda – 144 bodov
  2. miesto: 5. B trieda – 140 bodov
  3. miesto: 6. C trieda – 138 bodov

 

Kategória 7.-8. ročník:

  1. miesto: 7. A trieda – 124 bodov
  2. miesto: 8. C trieda – 118 bodov
  3. miesto: 8. A trieda – 67 bodov

    Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Výlet  2018 MŠ

Dňa 19. júna sme sa vybrali poznávať náš región. Cieľom našej cesty bola Valčianska dolina – stredisko  SNOWLAND. Pekné počasie umocnilo pohodové a príjemné dopoludnie, ktoré deti strávili hrami, zábavou aj poznávaním.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

EXKURZIA do Brodzian

V tomto školskom roku sme po druhý raz uskutočnili školskú exkurziu do Múzea Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch.  Konala sa 6.júna 2018 a bola určená pre žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk , ale pre dostatočný počet miest v autobuse a záujem zo strany detí, sa zúčastnili aj  žiaci, ktorí majú nemčinu. Jednalo sa o triedy : 7.B,7.C,8.A,8.B a 8.C. Exkurzia bola s odborným výkladom, žiaci sa dozvedeli o živote a tvorbe významného ruského básnika, ale hlavne o živote  jeho netere z manželkinej strany, Natálie Gončarovovej,  ktorá sa v Brodzanoch narodila, prežila tu celý svoj život a svojím pôsobením sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj celej obce.  Výklad bol zaujímavý, pani sprievodkyňa ochotne odpovedala na otázky žiakov a pridala aj nejaké zaujímavosti. Okrem kaštieľa, v ktorom je umiestnené múzeum, sme prešli aj park s bustami ruských aj slovenských spisovateľov, ako aj sochou samotného Puškina. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Partizánskom, kde mali deti cca polhodinový rozchod na občerstvenie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Júnové zážitky MŠ

V týždni od 1. do 6. júna sme pre deti zorganizovali množstvo športových a zábavných podujatí. Deti mali možnosť športovať na stanovištiach, prešli náučnou rozprávkovou cestou, vyskúšali si tvorenie megabublín, zabavili sa na animačnom programe s UJOM ĽUBOM z Košíc. Ešte ich čaká výlet do Valčianskej doliny, ktorý nám v plánovanom termíne prekazil dážď.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.