Mesiac: október 2018

Materská škola

Jesenný trojboj predškolákov v MŠ

Dňa 26. októbra sme zorganizovali tradičný jesenný trojboj predškolákov. Deti súťažili v troch individuálnych atletických disciplínach – beh, skok do diaľky, hod. Svoje bežecké schopnosti a spoluprácu prezentovali v štafete družstiev. Za svoje výkony bolo každé družstvo ocenené diplomom. Skvalitnenie  dosiahnutých výsledkov  budeme porovnávať na jarnom trojboji 2019. Najlepší budú reprezentovať materskú školu na mestskom a okresnom atletickom trojboji materských škôl.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Materská škola

Zábavné dopoludnie MŠ

Dňa 23. októbra 2018 sme navštívili ŠZŠ na ul. Východnáv Martine. Deti v spoločných športových a zábavných hrách so žiakmi  školy ukázali svoju šikovnosť a empatiu. Bolo to príjemné a podnetné dopoludnie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Matematická súťaž „RUBIKOVA KOCKA“.

V mesiaci október sa uskutočnilo 2. kolo dlhodobej matematickej súťaže „POKLAD“. V tomto kole žiaci skladali Rubikovu kocku 3×3. O poradí rozhodoval čas a príslušný počez zložených stien.

Výsledky:

ml.ž.: 1. 6.B, 2.6.A, 3.5.B

st.ž.: 1.7A, 2. 8.B, 3. 8.A,7.B

 

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Vážení rodičia žiakov 8.a 9. ročníka.

Vážení rodičia žiakov 8.a 9. ročníka. Dovoľujeme si Vás pozvať dňa 6. novembra 2018 o 16.00 do školskej jedálne ZŠ s MŠ Hurbanova Martin na pracovné stretnutie za rokovacími stolmi s rodičmi žiakov 9. a 8.ročníkov, žiakmi 8.,9.roč., zástupcami zamestnávateľov, poskytujúcich duálne vzdelávanie v našom regióne , pracovníka ŠIOV Ing. Halušku MBA a výchovnou poradkyňou ZŠ s MŠ Hurbanova.

Na stretnutí získate všetky dôležité informácie o termínoch prijímacieho konania , o všetkých aktivitách , ktoré uskutočníme v tomto šk. roku. Budete mať možnosť sa stretnúť priamo so zamestnávateľmi poskytujúcimi duálne vzdelávanie ( v prílohe pozvánky zoznam aj odborov a stredných škôl), zistiť možnosti pre ďalšie štúdium Vášho dieťaťa. Väčšina zamestnávateľov prisľúbila svoju aktívnu účasť.

Zoznam zamestnávateľov a škôl poskytujúcich duálne vzdelávanie (klikni dolu na link). 

ZA – region – Tabulka zamestnavatelov

Materská škola

Ochutnávka zdravých nátierok MŠ

 1. október 2018

V rámci interného projektu „Zdravo žiť“ sme v spolupráci so školskou jedálňou pripravili pre rodičov a deti ochutnávku zdravých nátierok.

Akcia sa uskutočnila z príležitosti Svetového dňa zdravej výživy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

MATBOJ   2018

Dňa 22.10.2018 sa v priestoroch školskej jedálne konal 11. ročník matematickej súťaže MATBOJ. Do súťaže sa zapájajú  triedne družstvá zložené zo 4 žiakov. Zadania v Matboji sú školského typu, ale aj netradičné, vyžadujúce tvorivý prístup, alebo obyčajný “sedliacky rozum”. Takouto pútavou formou motivujú vyučujúci deti k matematike, podporujú ich logické myslenie, ale aj umožňujú žiakom porovnať si svoje vedomosti so žiakmi iných tried. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili aj triedy 6.-9. ročníka.

Najúspešnejší matematici budú reprezentovali našu školu na okresnom kole GYMBOJ, ktoré organizuje GVPT v Martine.

Víťazi:

kategória 6. – 7. ročník

 1. miesto: 7. C – Beňo, Čierny, Ševčík, Uríček
 2. miesto: 7. A – Hoštáková, Košút, Korbačka, Smik
 3. miesto: 6. CKusá, Redechová, Serdel, Zemenčíková,

Kategória 7. – 8. ročník

 1. miesto: 9. B– Bajana M., Bulejová, Čapliar, Laurenčíková
 2. miesto: 9. A – Gerat, Matejček, Stopka, Švrlo
 3. miesto: 9. C – Huňorová, Kakalej, Repáň, Vajdel

  Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Súťaž POKLAD

V septembri sa opäť začalo súťažiť aj v matematike. V prvom kole súťaže POKLAD si štvorčlenné družstvá žiakov 5.- 8. ročníka overili svoje schopnosti riešiť matematické a logické úlohy. Za správne vyriešené zadanie na hracom poli zbierali svoje prvé body do celoročnej súťaže.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

3. kolo Turčianskej žiackej ligy v ľahkej atletike.

Dňa 20.9.2018 sme sa zúčastnili 1. kola Turčianskej žiackej ligy.

Poradie škôl po prvom kole 39. ročníka Turčianskej žiackej ligy.

 1. ZŠ s MŠ Hurbanova          59,0 b
 2. ZŠ N. Hejnej                       48,5 b
 3. Gymnázium J. Letricha    47,0 b.

Následne 4.10.2018 prebehlo 3. kolo Turčianskej žiackej ligy.  Výsledky

zverejníme po ich doručení.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

Všetky

Beseda so spisovateľom Igorom Válekom.

Dňa 3.10.2018 sa uskutočnila v Turčianskej knižnici na Severe beseda so spisovateľom Igorom Válekom, rodákom z Martina. Deti 5. A a 7.C zažili príjemné literárne dopoludnie, ktoré ich obohatilo a zároveň zabavilo.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.