Mesiac: apríl 2019

Materská škola

Tvorivé dielne v MŠ

Dňa 16. apríla sme pozvali deti a rodičov na tvorivé dielne, ktoré boli tematicky zamerané na tvorenie jarných a veľkonočných dekorácií. Deti si mohli vybrať z množstva nápadov, ktoré spolu s rodičmi premenili na krásne dekorácie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Vedecko ekologická konferencia Živeko 2019 v Nitre.

Dňa 15. 4. 2019 sa žiačky našej školy Barbora Uhrinová a Lea Gubányová zo 6.C triedy zúčastnili Žiackej vedeckej ekologickej konferencie Živeko 2019 v Nitre na Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa.
Prezentovali svoje práce s názvom: Včelstvo v jesennom a zimnom období (B. Uhrinová)
Rybárstvo (L. Gubányová).

Materská škola

Spoločné stretnutie zamerané na predveľkonočné obdobie.

V rámci našej dlhoročnej spolupráce s elokovaným pracoviskom Špeciálnej základnej školy na ul. Východná sme pripravili spoločné stretnutie zamerané na predveľkonočné obdobie. Deti spolupracovali na tvorení kraslíc, zaspievali si, spolu sa zahrali, pohostili sa. Bolo to pekné, tvorivé dopoludnie kde nechýbala spolupatričnosť.

Všetky

Deň otvorených dverí v MŠ

Dňa 11. apríla sme otvorili materskú školu pre deti a rodičov, ktorí prejavili záujem pozrieť si priestory, oboznámiť sa s pedagógmi, programom a zameraním našej materskej školy.

Materská škola

Jarný trojboj predškolákov 2019

Dňa 9. apríla 2019 si naši predškoláci zmerali svoje športové výkony na tradičnom jarnom atletickom trojboji. Počasie bolo naozaj krásne, jarné a krásne boli aj výkony detí. Súťažilo sa v štyroch disciplínach – beh, skok, hod a štafetový beh. Tí najlepší budú v máji reprezentovať materskú školu na mestskej športovej súťaži Martinské olympijské hviezdičky a na atletickom trojboji v Turanoch, ktorý je organizovaný v rámci Turčianskych hier mládeže.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.