Mesiac: máj 2019

Všetky

Narodeninová oslava

V rámci projektu „Narodeninová oslava“ si žiaci otestovali svoje vedomosti z matematiky pri riešení reálnej situácie, s ktorou sa stretnú vo svojom živote. Ich úlohou bolo urobiť rozpočet oslavy pre 10 ľudí ak majú k dispozícii 35 EUR.
Žiaci mali:
• zistiť ceny potravín z letákov štyroch obchodných domov,
• vybrať pohostenie a podľa toho rozhodnúť kde a čo nakúpia,
• urobiť tortu, ktorú budú na oslave ponúkať.
Niektoré projekty sa našim žiakom naozaj vydarili.

Materská škola

Martinské olympijské hviezdičky 2019 VIII. ročník

Aj tento rok sme sa zapojili do atletickej súťaže MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY, ktorú pre deti materských škôl pripravilo mesto Martin v spolupráci s Materskou školou Družstevná 10 Martin, Olympijským klubom Turiec a Správou športových zariadení mesta Martin. Súťažilo sa v individuálnych disciplínach – v behu, v skoku do diaľky, v hode a v štafetovom behu družstiev. Adamko Tuna si vyšportoval I. miesto v individuálnych disciplínach chlapcov. Zmiešané družstvo 3 chlapcov a 3 dievčat si vybojovalo II. miesto v štafetovom behu.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu materskej školy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Základná škola

ŽIVEKO 2019 má svojich víťazov

Žiacka vedecká konferencia Živeko 2019 organizovaná Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Správou NP Malá Fatra sa tento rok uskutočnila v Nitre aj Varíne. Žiaci z celého Slovenska sa prezentovali svojím vlastným výskumom v oblasti prírody a životného prostredia. Prednáška každého žiaka na konferencii bola doplnená článkom, ktorý prešiel recenziou a bol publikovaný. Vyhlásenie výsledkov na konferencii vo Varíne bolo o to úsmevnejšie, keď na špičke mladých vedcov nechýbal ani náš žiak. Viliam Zamiška, žiak 8.A triedy získal 1.miesto s témou Spevavce na sídliskách. Srdečne gratulujeme!

Materská škola

Škola v prírode 2019 MŠ

Aj tento školský rok sme pre predškolákov zorganizovali zotavovací pobyt v škole v prírode. Cieľom cesty bola obec Súľov – Hradná s ubytovaním v penzióne Štefánik.
Deti si užili týždeň v krásnom prírodnom prostredí s bohatým programom, ktorý bol zameraný na rôzne športovo-rekreačné a indiánske zábavné aktivity.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Prehliadka tvorivosti Zahrajme sa s Hurbankom 2019 MŠ

Koniec apríla patrí už tradične prehliadke tvorivosti detí materských škôl mesta Martin. Tohtoročná sa uskutočnila 26. apríla 2019 za účasti detí zo šiestich materských škôl.

Nápaditosť, tvorivosť, spontánnosť, pohoda, radosť a dobrá nálada vládla dopoludnia v celej našej materskej škole.

Za mesto Martin sme privítali čestných hostí MUDr., Mgr. Tatianu Červeňovú, MPH, MHA zástupkyňu primátora mesta Martin, Mgr. Alenu Schimikovú vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu mestského úradu v Martine. za Radu školy sa zúčastnil RNDr. Michal Šimera , PhD. a za vedenie ZŠ s MŠ Hurbanova Mgr. Renáta Mračková.

Prehliadku finančne podporilo mesto Martin a OZ Hurbanko pri ZŠ s MŠ Hurbanova. Pohostením prispeli miestni podnikatelia PEKÁREŇ Hruška, pán Kavulek a finančným príspevkom rodina Berešová, Peter Siráň a Veronika Egrecká.

Prežili sme krásne a podnetné dopoludnie. Všetkým úprimne ďakujeme!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.