Mesiac: december 2019

Základná škola

GYMBOJ 2019

21. novembra 2019 sa konala na GVPT v Martine matematická súťaž GYMBOJ, ktorej sa zúčastnilo 112 žiakov v dvoch kategóriách. Súťaž bola zameraná na riešenie netradičných logických úloh – tých bolo v každej kategórii 35.
Za našu školu sa zúčastnilo 12 žiakov 6.- 9. ročníka, ktorí súťažili v troch družstvách:
V kategórii žiakov 6. a 7. ročníka žiaci: Barica M. (7. B);, Koťka B. (7. C); Šimková N. (6. B); Krovina N. (6. A) obsadili krásne druhé miesto.
Srdečne blahoželáme!