3.9.2018 pondelok – Začiatok školského roku 2018-2019 na ZŠ s MŠ HURBANOVA, MARTIN