Autor: Ivan Ďuriš

Všetky

Matematická súťaž POKLAD

Na našej škole prebiehala počas celého školského roka matematická súťaž s názvom POKLAD. Žiaci v nej súťažili v dvoch kategóriách, a to 5. – 6. ročník a 7. – 8. ročník. Každú triedu zastupovali štvorčlenné družstvá, ktoré v deviatich kolách riešili zaujímavé matematicko-logické úlohy. V kategórii 5. – 6. ročník prvé miesto obsadila 5. A trieda a v kategórii 7. – 8. ročník vyhrala 8. A trieda. Všetkým matematickým hlavám ďakujeme za účasť a prajeme pekné prázdniny. 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Kvíz v anglickom jazyku jún 2019

Dňa  7.6.2019  sa žiaci našej školy zúčastnili kvízu v anglickom jazyku  , na ktorom plnili zaujímavé úlohy  na základe divadelných predstavení

A bold Rabbit in Africa   /pre žiakov 5.-6. ročníka/    a  Online /pre žiakov ročníka 7.-9. /.

Po vyhodnotení sa jednotlivé triedy  umiestnili nasledovne:

5. ročník – 5.B

6.ročník – 6.C

7.ročník – 7.C

8.ročník – 8.A

9.ročník – 9.C   

Víťazom gratulujeme a prajeme  veľa úspechov pri používaní anglického jazyka aj počas celého leta.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Narodeninová oslava

V rámci projektu „Narodeninová oslava“ si žiaci otestovali svoje vedomosti z matematiky pri riešení reálnej situácie, s ktorou sa stretnú vo svojom živote. Ich úlohou bolo urobiť rozpočet oslavy pre 10 ľudí ak majú k dispozícii 35 EUR.
Žiaci mali:
• zistiť ceny potravín z letákov štyroch obchodných domov,
• vybrať pohostenie a podľa toho rozhodnúť kde a čo nakúpia,
• urobiť tortu, ktorú budú na oslave ponúkať.
Niektoré projekty sa našim žiakom naozaj vydarili.

Materská škola

Martinské olympijské hviezdičky 2019 VIII. ročník

Aj tento rok sme sa zapojili do atletickej súťaže MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY, ktorú pre deti materských škôl pripravilo mesto Martin v spolupráci s Materskou školou Družstevná 10 Martin, Olympijským klubom Turiec a Správou športových zariadení mesta Martin. Súťažilo sa v individuálnych disciplínach – v behu, v skoku do diaľky, v hode a v štafetovom behu družstiev. Adamko Tuna si vyšportoval I. miesto v individuálnych disciplínach chlapcov. Zmiešané družstvo 3 chlapcov a 3 dievčat si vybojovalo II. miesto v štafetovom behu.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu materskej školy.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Škola v prírode 2019 MŠ

Aj tento školský rok sme pre predškolákov zorganizovali zotavovací pobyt v škole v prírode. Cieľom cesty bola obec Súľov – Hradná s ubytovaním v penzióne Štefánik.
Deti si užili týždeň v krásnom prírodnom prostredí s bohatým programom, ktorý bol zameraný na rôzne športovo-rekreačné a indiánske zábavné aktivity.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Prehliadka tvorivosti Zahrajme sa s Hurbankom 2019 MŠ

Koniec apríla patrí už tradične prehliadke tvorivosti detí materských škôl mesta Martin. Tohtoročná sa uskutočnila 26. apríla 2019 za účasti detí zo šiestich materských škôl.

Nápaditosť, tvorivosť, spontánnosť, pohoda, radosť a dobrá nálada vládla dopoludnia v celej našej materskej škole.

Za mesto Martin sme privítali čestných hostí MUDr., Mgr. Tatianu Červeňovú, MPH, MHA zástupkyňu primátora mesta Martin, Mgr. Alenu Schimikovú vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu mestského úradu v Martine. za Radu školy sa zúčastnil RNDr. Michal Šimera , PhD. a za vedenie ZŠ s MŠ Hurbanova Mgr. Renáta Mračková.

Prehliadku finančne podporilo mesto Martin a OZ Hurbanko pri ZŠ s MŠ Hurbanova. Pohostením prispeli miestni podnikatelia PEKÁREŇ Hruška, pán Kavulek a finančným príspevkom rodina Berešová, Peter Siráň a Veronika Egrecká.

Prežili sme krásne a podnetné dopoludnie. Všetkým úprimne ďakujeme!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Materská škola

Tvorivé dielne v MŠ

Dňa 16. apríla sme pozvali deti a rodičov na tvorivé dielne, ktoré boli tematicky zamerané na tvorenie jarných a veľkonočných dekorácií. Deti si mohli vybrať z množstva nápadov, ktoré spolu s rodičmi premenili na krásne dekorácie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Vedecko ekologická konferencia Živeko 2019 v Nitre.

Dňa 15. 4. 2019 sa žiačky našej školy Barbora Uhrinová a Lea Gubányová zo 6.C triedy zúčastnili Žiackej vedeckej ekologickej konferencie Živeko 2019 v Nitre na Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa.
Prezentovali svoje práce s názvom: Včelstvo v jesennom a zimnom období (B. Uhrinová)
Rybárstvo (L. Gubányová).