Kategória: Základná škola

Základná škola

GYMBOJ 2019

21. novembra 2019 sa konala na GVPT v Martine matematická súťaž GYMBOJ, ktorej sa zúčastnilo 112 žiakov v dvoch kategóriách. Súťaž bola zameraná na riešenie netradičných logických úloh – tých bolo v každej kategórii 35.
Za našu školu sa zúčastnilo 12 žiakov 6.- 9. ročníka, ktorí súťažili v troch družstvách:
V kategórii žiakov 6. a 7. ročníka žiaci: Barica M. (7. B);, Koťka B. (7. C); Šimková N. (6. B); Krovina N. (6. A) obsadili krásne druhé miesto.
Srdečne blahoželáme!

Základná škola

V metropole Šariša spoznávali žiaci ôsmeho ročníka históriu aj…

V stredu 20. novembra 2019  sa žiaci 8.A, 8.B a 8.C s učiteľkami Evkou Klaudínyovou, Ivetou Osvaldovou a Ivanou Remeňovou vybrali do metropoly Šariša – Prešova, kde  navštívili krajské múzeum a unikátnu výstavu „Ahá! Krásna matematika“.

Napriek tomu, že je už pokročilý dátum, slniečko sa na nás od skorého rána usmievalo a cesta vlakmi ubehla ako voda.

V krajskom múzeu sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých exponátov. Očarila nás budova v ktorej sa múzeum nachádzalo. Honosná renesančná stavba „Rákociho palác“, ktorú dal koncom 16. storočia postaviť Žigmund Rákoci.

V múzeu sme si mohli prezrieť všetky aktuálne sprístupnené expozície. Expozícia „Historické hodiny“ predstavovala spojenie vedy a umenia.  Najstarším  exponátom v tejto expozícii boli nástenné hodiny zo železného plechu s rímskymi maľovanými číslami s jednou hodinovou ručičkou,  ktoré vyrobil na začiatku 18. storočia Ján Kraus z Krompách.

Expozícia „Historické zbrane“ zas dokumentovala vývoj zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Medzi stále expozície múzea patrilo aj oddelenie venované tradičnej ľudovej kultúre.  Expozícia „Z pokolenia na pokolenie“ nám priblížila históriu materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny. Záver expozície pod názvom „Z dejín hasičstva na Slovensku“, upútal najmä chlapcov.

O 13.00 nás čakala unikátna výstava, ktorá k nám prišla až z vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk v Poľsku a Triérskej Univerzity z Nemecka.

Naši žiaci neverili, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné.  Tiež si nevedeli úplne predstaviť matematiku bez pera, papiera a knihy. Po krátkej inštruktáži na ktorej pani lektorky predstavili žiakom mnohé matematické zákony formou zábavných úloh, nastala veľká zábava. Na viacerých stanovištiach si hravou formou vyskúšali napríklad platnosť Pytagorovej vety, zistili, čo je Gaussova krivka, či odvodili hodnotu Ludolfovho čísla. Otestovali si svoje logické myslenie a skutočne vyriešili viacero aj náročných matematických hádaniek a hlavolamov.

Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť sme všetci dospeli k záveru, že matematika nie je až taká „strašidelná“ a hlavne, že je všade okolo nás. Veríme, že aj táto exkurzia prispela k trochu inému pohľadu na túto krásnu vedu a že sa o ňu naši žiaci budú viac zaujímať.

Základná škola

MATBOJ 2019

Dňa 12.11.2019 sa v priestoroch školskej jedálne konal 12. ročník matematickej súťaže MATBOJ. Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov danej triedy. Súťaž pozostáva z riešenia matematických úloh ,ktoré súťažiaci dostanú v štyroch sériách po päť úloh, pričom na súťaž majú 60 minút. Zadania v Matboji sú školského typu, ale aj netradičné, vyžadujúce tvorivý prístup, alebo obyčajný “sedliacky rozum”. Takouto pútavou formou motivujú vyučujúci deti k matematike, podporujú ich logické myslenie, ale aj umožňujú žiakom porovnať si svoje vedomosti so žiakmi iných tried.

Najúspešnejší matematici budú reprezentovali našu školu na okresnom kole GYMBOJ, ktoré organizuje GVPT v Martine.

Víťazi:

kategória 6. – 7. ročník

  1. miesto: 7. C – Kusá, Redechová, Serdel, Koťka
  2. miesto: – 7. B – Lilge, Barica, Obžut, Krška
  3. miesto: 7. A Šimo, Ziman, Smolková, Lukáčová

Kategória 8. – 9. ročník

  1. miesto: 8. C– Beňo, Čierny, Vasenková, Uríček
  2. miesto: 8. A – Manko, Košút, Korbačka, Smik
  3. miesto: 8. B – Kožuchová, Hýroššová, Bulvasová, Kožárová
Základná škola

Poď na pokec s vedcom!

Novinkou v šk.roku 2019/20 je súbor vedecko-fantastických besied pod názvom „Poď na pokec s vedcom!“, ktoré sú určené pre žiakov 2.stupňa v rámci medzipredmetových vzťahov ako je biológia, chémia a fyzika. Medzi žiakov prídu každý mesiac odborníci a vedci, ktorí im priblížia pútavou formou práve také témy, ktoré súvisia s ich telom a procesmi, ktoré sa v ňom dejú a prečo. Projekt vznikol v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu. Prvú besedu s názvom „ Ako vie naše telo, že je v pohode ?“ priblížil žiakom 9.ročníka doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. už v októbri, v novembri bude vedecká debata venovaná téme „Môže bunka cestovať v čase?“ , keď medzi žiakov 8.ročníka príde pozvaný odborník Ing. Ján Strnádel, PhD.  Atraktívna vedecká beseda čaká žiakov 7., 8. a 9.ročníka aj na Mikuláša, kedy sa bude diskutovať s vedcom Ing. Jakubom Míšekom, PhD. na tému  „Mobil – kamarát alebo nepriateľ?“ Prajeme Vám príjemnú vedeckú debatu a veľa zvedavých otázok .

Mgr. Martina Pavlíková, PhD.

Všetky

Kvíz v anglickom jazyku jún 2019

Dňa  7.6.2019  sa žiaci našej školy zúčastnili kvízu v anglickom jazyku  , na ktorom plnili zaujímavé úlohy  na základe divadelných predstavení

A bold Rabbit in Africa   /pre žiakov 5.-6. ročníka/    a  Online /pre žiakov ročníka 7.-9. /.

Po vyhodnotení sa jednotlivé triedy  umiestnili nasledovne:

5. ročník – 5.B

6.ročník – 6.C

7.ročník – 7.C

8.ročník – 8.A

9.ročník – 9.C   

Víťazom gratulujeme a prajeme  veľa úspechov pri používaní anglického jazyka aj počas celého leta.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Všetky

Narodeninová oslava

V rámci projektu „Narodeninová oslava“ si žiaci otestovali svoje vedomosti z matematiky pri riešení reálnej situácie, s ktorou sa stretnú vo svojom živote. Ich úlohou bolo urobiť rozpočet oslavy pre 10 ľudí ak majú k dispozícii 35 EUR.
Žiaci mali:
• zistiť ceny potravín z letákov štyroch obchodných domov,
• vybrať pohostenie a podľa toho rozhodnúť kde a čo nakúpia,
• urobiť tortu, ktorú budú na oslave ponúkať.
Niektoré projekty sa našim žiakom naozaj vydarili.

Základná škola

ŽIVEKO 2019 má svojich víťazov

Žiacka vedecká konferencia Živeko 2019 organizovaná Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Správou NP Malá Fatra sa tento rok uskutočnila v Nitre aj Varíne. Žiaci z celého Slovenska sa prezentovali svojím vlastným výskumom v oblasti prírody a životného prostredia. Prednáška každého žiaka na konferencii bola doplnená článkom, ktorý prešiel recenziou a bol publikovaný. Vyhlásenie výsledkov na konferencii vo Varíne bolo o to úsmevnejšie, keď na špičke mladých vedcov nechýbal ani náš žiak. Viliam Zamiška, žiak 8.A triedy získal 1.miesto s témou Spevavce na sídliskách. Srdečne gratulujeme!

Všetky

Vedecko ekologická konferencia Živeko 2019 v Nitre.

Dňa 15. 4. 2019 sa žiačky našej školy Barbora Uhrinová a Lea Gubányová zo 6.C triedy zúčastnili Žiackej vedeckej ekologickej konferencie Živeko 2019 v Nitre na Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa.
Prezentovali svoje práce s názvom: Včelstvo v jesennom a zimnom období (B. Uhrinová)
Rybárstvo (L. Gubányová).

Všetky

Martinské hole 2019.

Žiaci 7. ročníka sa v dňoch 18.-22.3.2019 zúčastnili lyžiarského výcviku. Atmosféru počas lyžiarskeho výcviku vystihujú priložené fotky.