Dokumenty základnej školy

Dokumenty základnej školy

Ikona

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 423.46 KB 47 downloads

...
Ikona

Zápisný lístok žiaka ŠKD 339.58 KB 37 downloads

...
Ikona

Zápisný lístok žiaka ŠKD 4.00 KB 28 downloads

...
Ikona

Odhlásenie žiaka z ŠKD 315.87 KB 25 downloads

...
Ikona

Odhlásenie žiaka z ŠKD 48.72 KB 20 downloads

...
Ikona

Školský poriadok 170.92 KB 75 downloads

...
Ikona

Žiadosť o prijatie do ŠKD 335.92 KB 29 downloads

...
Ikona

Žiadosť o prijatie do ŠKD 13.64 KB 18 downloads

...
Ikona

Program rozvoja školy 2015 - 2020 203.84 KB 43 downloads

...
Ikona

Organizačná štruktúra 986.37 KB 5 downloads

...
Ikona

Organizačný poriadok od 1.7.2020 949.47 KB 8 downloads

...