Dokumenty základnej školy

Dokumenty základnej školy

Ikona

Zápisný lístok žiaka ŠKD 339.58 KB downloads

...
Ikona

Odhlásenie žiaka z ŠKD 315.87 KB downloads

...
Ikona

Odhlásenie žiaka z ŠKD 48.72 KB downloads

...
Ikona

Školský poriadok 170.92 KB downloads

...
Ikona

Žiadosť o prijatie do ŠKD 335.92 KB downloads

...
Ikona

Žiadosť o prijatie do ŠKD 13.64 KB downloads

...
Ikona

Organizačná schéma 91.17 KB downloads

...