Kontakt

Kontakt

Základná škola
Zástupkyňa pre I.stupeň:
Mgr. Renáta Mračková
Zástupkyňa pre II. stupeň:
PaedDr. Janka Haštová
Zástupkyňa pre ŠKD a mimoškolskú činnosť:
Mgr. Lucia Smiková
+421 43 430 96 73
Materská škola

Zástupkyňa pre MŠ:
Mgr. Iveta Šenšelová

+421 43 423 04 53

Riaditeľ školy

Mgr. Pavol Chovaňák

+421 43 428 75 71

Školská jedáleň

Vedúca jedálne:
Daniela Milanová

+421 43 430 96 72

Výchovný poradca

Mgr. Martina Pavlíková, PhD.

0905 859 669

Školský psychológ

Mgr. Slavomíra Matisová - Orgovánová

0911 204 730

Email

Môžete nás kontaktovať aj cez email. Náš email je info@zshurbanova.sk . Všetci pedagogickí zamestnanci majú email v tvare priezvisko@zshurbanova.sk

Taktiež môžete využiť kontaktný formulár a poslať nám správu priamo zo stránky:

Napísať správu
Email